mandag 12. desember 2011

Samarbeidsleker.

Forslag til samarbeidsleker som en kan bruke når en jobber i praksis:

Spasere med blind partner.

utstyr: skjerf eller lignende for bind for øynene til halve gruppen.
formål: fremmer kommunikasjon, samarbeid og tillit.
deltakere: alle kan være med, uansett alder.
instruksjon: kan gjøres på flere ulike måter. Hele gruppen kan ha bind for øynene med en leder som kan se, havle gruppen kan ha bind for øynene eller bare noen få. Gruppen blir ledet gjennom en "hinderløype" eller en vanlig spasertur, og er nødt til å stole på gruppen sin, som forteller hvor de bør gå. Med litt eldre barn kan en legge til andre situasjoner som. f.eks. at det ikke er lov til å bruke armene eller beina, at en ikke har lov til å snakke eller at det kun er lov til å hoppe.


Impuls.

utstyr: stoppeklokke (helst med hundredels sekundviser)
formål: kommunikasjon, lagarbeid og berøring.
deltakere: her er det rom for mange deltakere, 10-50. Passer alle aldre.
intruksjon: gruppen står i en sirkel og holder hverandre i hendene. Pulssignalet er å klemme den ene du holder, i hånda, for så at den skal sende signalet videre samme vei. Ta tiden og utfordre gruppen til å gjøre det fortere, kanskje snu på midten osv. Målet er at signalet skal komme tilbake igjen til den som sendte det ut først. En annen vri kan være å få gruppen til å blande seg litt, gå under og over hverandre, uten å slippe taket i de den holder i henda.


Folk mot folk.
utstyr: ingen.
formål: strekke personlig sfære, lagbygging.
deltakere: en større gruppe, 20 personer er et bra utgangspunkt, pluss en utroper. Alle aldre, men passer best til barneskolebarn.
intruksjon: gruppen stilles opp i to rekker, og står med ansiktet rettet mot hverandre slik at de står "i par". en person er utnevnt utroper og står i enden av rekkene. Når utroperen roper f.eks. kinn mot kinn, tå mot tå, rumpe mot rumpe, må parene følge innstruks. Når utroperen roper "folk mot folk" må alle bytte partner, og deltakerne som ikke får en partner blir utroper. Slik blir det en negativ opplevelse å ikke bli valgt, og det er viktig å lære seg og erfare. Det er ikke lov å ha samme partner flere ganger, kun hvis det er en liten gruppe. I noen grupper kan det være viktig å gå gjennom hvilke kroppsdeler som en ikke skal berøre, slik som bryst, munn og liknende fordi noen utropere blir litt for utfordrende for å vise seg frem.

                                                                       bilde: google


Ta på boksen.

utstyr: en blikkboks eller liknende.
formål: planlegging, berøring, kommunikasjon og lagarbeid.
deltakere: ca 5-10 personer, gruppen kan ikke være for stor fordi alle er nødt til å kunne være nær blikkboksen samtidig.
intruksjon: gruppen samles rundt boksen og en må være tydelig på at alle skal være nær boksen samtidlig med f.eks. tåa, fingeren, albuen, hake osv.
Her kan en også variere litt med størrelsen på boksen, en liten boks vil "tvinge" gruppen til å komme nærmere hverandre fysisk. En kan også få gruppen til å transportere boksen gjennom rommet med en kroppsdel samtidig som de må bevege seg på en bestemt måte. Bruk forskjellige gjenstander og vær kreativ! Et eksempel kan være at gruppen er nødt til å transportere et plastlokk fra den ene ender av rommet til den andre siden ved hjelp av lillefingeren mens de snurrer (ringen beveger seg sammen rundt og rundt) eller krabber. Dette er en morsom lek som skaper mye latter og trivsel!

Mister du ballongen, mister du en kroppsdel!
utstyr: en pose med ballonger.
formål: lagarbeid, samarbeid og kreativitet.
deltakere: kan være veldig mange, men deles inn i smågrupper på ca.5 personer.
intruksjon: Del gruppen inn i grupper på 5 personer og gi hver gruppe en ballong, gruppene er nødt til å velge EN person til å blåse opp ballongen. Gruppene steller seg i en ring og holder hverandre i hendene. Målet er å holde ballongen i lufta hele tiden ved å slå den uten å slippe hendene til hverandre. Hvis ballongen treffer gulvet "mister" gruppen hendene sine og er nødt til å holde ballongen fra å treffe gulvet ved å bruke ulike kroppsdeler. Etterhvert som ballongen treffer gulvet "mister" de andre kroppsdeler som f.eks. albuene, skuldrene, føttene og liknende. En utfordring kan være å la gruppen måtte transportere ballongen over et bestem område, kanskje til og med med hindere.


Identifiser følelsen

utstyr: ingen.
formål: å lære deltakerne større presisjon til å identifsere egne og andres følelser.
deltakere: ideelt for barneskoleelever, kan være store grupper.
intruksjon: gruppen sitter i en ring og hver deltaker kommer med et utsagn/ ansiktsutrykk som resten av gruppen skal gjette/ identifisere følelsen i utsagnet/ansiktsutrykket som f.eks. sinne, glede, forelskelse, redd osv. Diskuter hvorfor det er viktig å kunne identifisere følelser, og hvorfor dette kan gi personlig vekst.
       

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar